Menu

Towarzystwo Przyjaciół Nauk Historycznych

Nowe władze w Towarzystwie Przyjaciół Nauk Historycznych.

tpnhpoznan

22 lutego 2018 r. w Archiwum Państwowym w Poznaniu odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zebranie członków TPNH. Zebranie podsumowało kolejny rok działalności naszego stowarzyszenia.   W tym roku upłynęła pierwsza kadencja władz towarzystwa, w zwi... więcej

Walne Zebranie TPNH i wybory do nowych władz stowarzyszenia.

tpnhpoznan

22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Archiwum Państwowym w Poznaniu odbędzie się coroczne Zwyczajne Walne Zebranie członków TPNH. Zebranie podsumuje kolejny rok działalności naszego stowarzyszenia. Upłynęła pierwsza kadencja władz towarzystwa... więcej

Nabór tekstów do piątego numeru "Biuletynu TPNH".

tpnhpoznan

Szanowni Państwo! Redakcja ,,Biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych’’ ogłasza nabór tekstów do piątego numeru czasopisma. Propozycje tekstów prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres redakcjatpnh@gmail.com , w terminie do... więcej

Czwarty numer "Biuletynu TPNH" już dostępny.

tpnhpoznan

Szanowni Czytelnicy. Oddajemy w Państwa ręce czwarty numer ,,Biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych’’. Tegoroczny numer otwiera wywiad przeprowadzony przez redaktora naczelnego czasopisma z Grzegorzem Barczykowskim oraz Łukas... więcej

© Towarzystwo Przyjaciół Nauk Historycznych
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci